Skip to main content

Konkurs na esej popularnofilozoficzny

Opis

12.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Koherencje.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Nagroda przyznawana jest za najlepszy esej popularnofilozoficzny, którego temat jest szeroki, ważki i wpisuje się w ramy namysłu filozoficznego. Esej musi cechować się wysoką jakością merytoryczną i językową, zachowywać charakter popularyzatorski oraz liczyć nie więcej niż 120tys. znaków ze spacjami.

Esej nie może być wcześniej publikowany.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października 2023 r.

Nagrody
• I miejsce – 2.500 zł
• II miejsce – 1.500 zł
• III miejsce – 1.000 zł

Trzy najlepsze eseje zostaną opublikowane w specjalnej monografii.

Strona konkursu