„Moja Europa Wolności” konkurs na esej

Opublikowano 2020-11-24

Opis

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:
- Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
- Bildungswerk Sachsen der Deutschen Gesellschaft e.V.
- Narodowe Zgromadzenie Niemieckich Stowarzyszeń w Czechach

Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział każda osoba w wieku od 16 do 29 lat, mieszkająca w Polsce, Niemczech lub w Czechach.

Opis

Konkurs jest organizowany z okazji trzydziestej rocznicy Zjednoczenia Niemiec w celu zachęcenia młodzieży do zajrzenia w karty historii.

Historia krajów sąsiadujących ze sobą, jak Polska, Niemcy oraz Czechy, jest pełna wspólnych wydarzeń politycznych oraz dążenia do demokracji i wolności. Na temat przewodni naszego konkursu wybraliśmy rok 1990 w każdym z tych trzech państw: Co poruszało ludzi w tamtym czasie, jakie mieli powody, by wychodzić na ulicę i walczyć o swoje prawa? Jak patrzymy z dzisiejszej perspektywy na tamte wydarzenia? Jaką rolę odgrywały one w drodze do Europy, w której dzisiaj żyjemy? 

Tymi pytaniami chcemy Was, młodą generację obywateli od 16 do 29 lat, trzech sąsiadujących ze sobą państw: Polski, Niemiec oraz Czech, zachęcić, abyście przeanalizowali polityczne, społeczne oraz kulturowe przełomy roku 1990, a następnie przypisali im właściwą rolę w kontekście Europy. Naszym celem jest nawiązanie dialogu pomiędzy obywatelami tych trzech krajów na temat drogi do wolności i demokracji w Europie. Dialogu o przeszłości, wspólnych wartościach i wspólnej przyszłości. Dialogu o naszej Europie Wolności.

Do konkursu można zgłaszać eseje w języku polskim, niemieckim lub czeskim.

Objętość tekstu: od 3500 do 8000 znaków, ze spacjami.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 12 kwietnia 2021 r.

Nagrody
I miejsce: 500 euro
II miejsce: 300 euro
III miejsce: 200 euro

Strona konkursu