„Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności” konkurs na debiut dramatopisarski

Opublikowano 2022-09-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, będące częścią Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla debiutujących dramatopisarzy.

Zasady konkursu w skrócie

Realizowany w Muzeum Pana Tadeusza projekt „Młody Teatr Wyszehradzki: przestrzeń wolności” składa się z trzech otwartych konkursów dla debiutujących dramatopisarzy, w których przyjmować będziemy zgłoszenia od polskich, czeskich i słowackich artystów. Jurorzy w każdym kraju wybiorą jednego zwycięzcę. Trzy najlepsze teksty (polski, czeski i słowacki) zostaną zaprezentowane w formie czytań performatywnych, zarejestrowanych i przełożonych na dwa pozostałe języki oraz angielski, a następnie opublikowane na stronie internetowej, gdzie będą dostępne bezpłatnie online.

Do konkursu można zgłaszać dramaty przeznaczone na scenę teatralną.

Hasłem przewodnim jest „Przestrzeń wolności”. Organizator nie określa tematu prac konkursowych.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 euro. Zwycięski dramat zostanie opublikowany w czasopiśmie „Notatnik Teatralny”.

Strona konkursu