Konkurs literacki „Wyjustowani”

Opublikowano 2017-08-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od 15 do 30 lat.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o objętości do 15 tys. znaków i/lub pięć wierszy. Tematyka utworów może być dowolna.

Prace należy przesyłać mailem. Do pracy konkursowej należy dołączyć krótką notkę o autorze (doświadczenie literackie, zainteresowania itp.).

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Najlepsze wiersze i opowiadania zostaną opublikowane w antologii. Przewidziane są również nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-15