Konkurs literacki pod hasłem „Fortepian”

Opublikowano 2020-09-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka z siedzibą w Kaliszu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać opowiadanie nawiązujące do hasła „Fortepian”.

Objętość tekstu nie może przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Pracę należy przesłać pocztą (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł

Strona konkursu