Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Opublikowano 2018-06-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej.

Tematyka utworów może być dowolna.

Pracę konkursową (powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów, zestaw wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych) należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nagroda
Zwycięska praca zostanie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzach, z czego autor otrzyma 750 egzemplarzy.