Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Opublikowano 2017-06-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej.

Tematyka utworów może być dowolna.

Pracę konkursową (zestaw oryginalnych wierszy o objętości od 2 do 3 arkuszy wydawniczych, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów) należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.

Nagroda
Zwycięska praca zostanie wydana w nakładzie 1000 egz. (autor otrzyma 750 egz.).