Konkurs Literacki Miasta Gdańska im. Bolesława Faca

Opublikowano 2019-05-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs obejmuje swoim zakresem poezję, prozę i esej.

Tematyka utworów może być dowolna.

Pracę konkursową (zestaw wierszy, powieść, zbiór opowiadań, zbiór esejów, zbiór tekstów, utwór dramatyczny, reportaż) należy dostarczyć w maszynopisie, w trzech egzemplarzach.

Pracę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zwycięska praca zostanie wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego autor otrzyma 750 egzemplarzy.