XXII Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja O "Złote Pióro"

Opublikowano 2020-11-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gubińskie Towarzystwo Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. 

Opis
Organizatorzy czekają na utwory z dziedziny poezji i prozy, w tym szeroko rozumianej publicystyki (opowiadania, pamiętniki, artykuły, reportaże). Tematyka utworów może być dowolna.

Każdy uczestnik może przesłać zestaw 3-5 wierszy lub prozę o objętości do 10 stron maszynopisu (18000 znaków ze spacjami). Autor może zgłosić pracę tylko w jednej kategorii.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać listownie oraz dodatkowo mailem (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 grudnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody

• Poezja

I miejsce: 500 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 150 zł

• Proza

I miejsce: 500 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 150 zł

Strona konkursu