Konkurs literacki „Fabulae de futuris”

Opublikowano 2020-12-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Przedmiotem konkursu jest tekst pisany prozą, zaliczający się do gatunku fantastyki naukowej (science-fiction), nawiązujący w treści do tematyki badań naukowych prowadzonych obecnie na UMK. Źródłem wiedzy o prowadzonych badaniach może być portal popularyzujący naukę www.portal.umk.pl, strona uniwersytecka www.umk.pl i strony innych jednostek uniwersyteckich (wydziały, centra badawcze) oraz publikacje naukowców UMK.

Objętość tekstu powinna mieścić się w przedziale od 3600 do 9000 znaków ze spacjami.

Uwaga: pod pracą konkursową należy wskazać badania naukowe, które były źródłem inspiracji (tytuł badań, autor/jednostka prowadząca badania, źródło informacji o badaniach).

Prace oceni jury w składzie:
• dr hab. Dariusz Brzostek, prof. UMK, Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny UMK – przewodniczący jury,
• Robert Małecki, pisarz – członek jury,
• dr hab. Jacek Matulewski, prof. UMK, Instytut Nauk Technicznych, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK – członek jury.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021 r.

Nagrody
• I miejsce – statuetka, dyplom, bibliofilska edycja nadesłanego tekstu wydana przez UMK; wizyta w wybranym laboratorium UMK, pakiet gadżetów UMK;
• II miejsce – statuetka, dyplom, indywidualne konsultacje z jurorem; wizyta w wybranym laboratorium UMK, pakiet gadżetów UMK;
• III miejsce – statuetka, dyplom, indywidualne konsultacje z jurorem, wizyta w wybranym laboratorium UMK; mały pakiet gadżetów UMK.

Strona konkursu