Konkurs literacki dla studentów

Opublikowano 2021-09-01

Opis

Organizatorzy
Biuro Organizacji Dni Jana Pawła II mieści się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów.

Opis
Konkurs odbywa się w ramach XVI edycji Dni Jana Pawła II. 

Hasło przewodnie: „Ku pojednaniu”.

Prace można zgłaszać w dwóch  kategoriach:

Esej – analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II; twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej;

Utwór poetycki – tekst inspirowany dziełami, myślą lub osobą Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz przesłaniem jego nauczania.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody

• Esej

I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 3.000 zł
II miejsce: 3.000 zł
III miejsce: 2.000 zł

• Utwór poetycki

I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 3.000 zł
II miejsce: 3.000 zł
III miejsce: 2.000 zł

Termin
Termin nadsyłanie prac upływa 30 września 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu