Skip to main content

Konkurs dramaturgiczny im. Łucjana Kościeleckiego o nagrodę Pióro Jaracza

Opis

11.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać utwory przeznaczone na scenę dramatyczną.

Konkurs dramaturgiczny im. Łucjana Kościeleckiego o nagrodę Pióro Jaracza organizowany jest po to, aby wyłonić najlepsze współczesne polskie sztuki teatralne. Czekamy na teksty inspirujące do myślenia, przeżywania, pobudzające do refleksji i wzruszeń, ciekawe w formie, bogate w treść.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej wystawiane ani publikowane.

Tekst należy dostarczyć w postaci wydruku oraz dodatkowo w wersji elektronicznej.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace można przesyłać do 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma 50.000 zł brutto. Nagrodzona sztuka zostanie wystawiona w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi.

Strona konkursu