„Jan Paweł II. Co dalej?” konkurs literacki dla studentów

Opublikowano 2020-07-29

Opis

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany w ramach Dni Jana Pawła II. Biuro Organizacyjne mieści się na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do studentów.

Opis
W tym roku hasło przewodnie Dni Jana Pawła II brzmi: „Jan Paweł II. Co dalej?”. 

Do konkursu literackiego można zgłaszać eseje i teksty poetyckie inspirowane myślą i dziełem Karola Wojtyły – Jana Pawła II lub pozostające w związku z jego osobą.

Przedmiotem pracy może być:
– analiza filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II,
– twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. ⌋

Teksty zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 5.000 zł
• II miejsce: pielgrzymka zagraniczna oraz 3.000 zł
• III miejsce: 2.000 zł

Termin
Termin nadsyłanie prac upływa 23 września 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu