Skip to main content

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego „O Buławę Marszałka”

Opis

26.04.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie należą do stowarzyszeń i związków twórczych.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest propagowanie poezji, wyrażanej w formie wiersza klasycznego, rozumianego, jako utwór poetycki wyróżniający się rymem i rytmem.

Utwory nadesłane na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach:
1/ wiersz miłosny,
2/ wiersz satyryczny,
3/ wiersz o tematyce dowolnej.

Każdy uczestnik może zgłosić trzy wiersze. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł. Osoby poniżej 18 lat są zwolnione z opłaty.

Więcej informacji w regulaminie.

Nagrody
Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• młodzież do lat 18 – nagrodami są książki i dyplomy,
• osoby pełnoletnie – laureaci otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne.

Termin
Prace należy przesyłać do 15 października 2024 r.

Strona konkursu