IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Kwiat Dziewięćsiła”

Opublikowano 2018-01-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy wiersze o dowolnej tematyce. Do zestawu można dołączyć jeszcze jeden wiersz o tematyce górskiej. Wiersze o tematyce górskiej będą oceniane oddzielnie.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe medale-statuetki, a także dyplomy i drobne upominki.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-31