IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Opublikowano 2023-01-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego.

Wiersze należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2023 r.

Nagrody
• I miejsce: 1.500 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 500 zł

Strona konkursu