IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Opublikowano 2017-03-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.

Opis
Konkurs jest dwuetapowy.

• Etap I
Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

• Etap II
Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać do 15 września 2017 r. zestaw wierszy, składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

Prace będą oceniane przez jury w składzie: Bohdan Zadura (poeta, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”), Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

Nagroda
Nagrodą jest wydanie tomiku poetyckiego w nakładzie 1000 egz.