IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Rajczaka

Opublikowano 2017-09-27

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są  Miejski Dom Kultury w Zduńskiej Woli Zduńskowolskie Centrum Integracji RATUSZ oraz Klub Literacki TOPOLA.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 3 do 5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce. Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesłać pocztą na adres Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-30