IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Tutaj jestem”

Opublikowano 2018-11-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem, którzy do tej pory nie wydali książki drukiem. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać:
a) utwory poetyckie (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów),
b) prozę (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu).

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w województwie podlaskim).

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie zwycięskiej pracy w nakładzie 300 egzemplarzy. Wydanie pracy konkursowej obejmuje redakcję, opracowanie techniczne tekstu, opracowanie graficzne, projekt okładki oraz druk.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-12-31