IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Różę Karoliny”

Opublikowano 2017-09-01

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Namysłowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna w Namysłowie oraz Klub Młodych Twórców „Wena”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości opolskiej poetki Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie jednego opowiadania lub trzech wierszy inspirowanych twórczością Karoliny Turkiewicz-Suchanowskiej. Wybrane wiersze poetki można znaleźć tutaj.
Można również sięgnąć po tematykę namysłowską (przewidziana jest nagroda specjalna za utwór o tematyce regionalnej).

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane. Objętość prac nie może przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

Teksty wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dorośli” oraz „dzieci imłodzież”. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30