IX Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie Fantastyczne „Pigmalion fantastyki”

Opublikowano 2017-06-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne o objętości do 6 stron formatu A4.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce – 500 zł i nagrody rzeczowe
• II miejsce – 350 zł i nagrody rzeczowe
• III miejsce – 200 zł i nagrody rzeczoweTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-27