Advertisement

Advertisement

IX Konkurs Poetycki „O Pióro Pegaza”

Opis

12.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział rodzice, dziadkowie, opiekunowie, wychowawcy.
Rymowankę należy stworzyć wspólnie z dzieckiem w wieku do 6 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Ideą konkursu jest stworzenie wraz z dzieckiem utworu poetyckiego w formie rymowanki (wyliczanki), służącej wspólnej zabawie, inspirowanej twórczością dla dzieci Juliana Przybosia.

Rymowanka może zawierać maksymalnie 600 znaków ze spacjami.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 30 września 2023 r.

Nagrody
• I nagroda – 700 zł
• II nagroda – 500 zł 
• III nagroda – 400 zł
• 3 równorzędne wyróżnienia po 200 zł 

Strona konkursu