IV Otwarty Konkurs Literacki „Fraszka-Igraszka” Myślenice 2017

Opublikowano 2017-03-17

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice”. Współorganizatorami są Myślenickie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać 5 fraszek o tematyce medycznej oraz dodatkowo jedną fraszkę o firmie Apotex.  

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace wydrukowane w sześciu egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Organizatorzy przeznaczają na nagrody ok. 1.000 złotych. O podziale nagród decyduje jury. Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-05-31