IV Ogólnopolski Poetycki Konkurs Chopinowski „Hymn zachwytu”

Opublikowano 2019-06-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin” w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Konkurs towarzyszy XXXVIII Międzynarodowemu Festiwalowi „Chopin w barwach jesieni” Antonin 2019.

Konkurs poetycki o tematyce chopinowskiej to propozycja nawiązująca do myśli Fryderyka Chopina, który widział związki muzyki z literaturą zarówno na płaszczyźnie tworzywa (dźwięki), jak i systemu (kompozytor uważał, że muzyka to „język nieokreślony”).
Wszystkim działaniom poetyckim patronuje arcypoemat Cypriana Kamila Norwida „Fortepian Szopena” – stąd nazwa konkursu „Hymn zachwytu”.
Dodatkową płaszczyzną inspiracji w IV edycji konkursu w Roku Moniuszkowskim może być życie i twórczość Stanisława Moniuszki.

Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden wiersz inspirowany twórczością i/lub biografią Fryderyka Chopina. Dodatkowo można uwzględnić tematykę moniuszkowską.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani oceniany w innych konkursach.

Wiersze oceni jury w składzie: Wojciech Gawłowski – poeta, dr Małgorzata Juda-Mieloch – literaturoznawca (przewodnicząca jury), Krzysztof Kuczkowski – poeta, krytyk literacki, wydawca.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• Nagroda główna: 2.000 zł
• Dwa wyróżnienia po 500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-08-12