Skip to main content

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego „Wysokie rymowanie”

Opis

11.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „od 13 do 18 lat” i „powyżej 18 lat”.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać dwa wiersze klasyczne.

Organizatorzy przyjmują następującą definicję wiersza klasycznego: utwór poetycki, charakteryzujący się rymem i rytmem, może mieć budowę stroficzną lub nie. W wersach dłuższych niż ośmiosylabowe występuje średniówka.

Tematyka utworów może być dowolna.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 12 sierpnia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Strona konkursu