IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”

Opublikowano 2021-01-04

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja czAR(T) Krzywogońca.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Do konkursu można zgłosić projekt niepublikowanej książki poetyckiej o tematyce nawiązującej pośrednio do przyrody.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą oraz dodatkowo mailem (szczegóły w regulaminie).

Jury oceni nadesłane propozycje i wybierze finalistów, którzy do 31 maja 2021 dostarczą projekt kompletnego tomiku poetyckiego, zdjęcie i notkę biograficzną.

Nagrody

• I nagroda:  

- statuetka Złotej Pszczoły oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł,
- pobyt w siedzibie Fundacji – zwycięzca będzie pracował pod opieką tutora nad redakcją tomiku poetyckiego,
- udział w wieczorach autorskich,
- druk tomiku poetyckiego w nakładzie 200 egzemplarzy, z czego 150 dostaje autor.

• II nagroda:

- statuetka Srebrnej Pszczoły,
- nagroda pieniężna w wysokości 400 złotych.

• III nagroda:

- statuetka Brązowej Pszczoły,
- nagroda pieniężna w wysokości 300 złotych.

Nagrodę należy odebrać osobiście podczas Festynu Poetyckiego Leśnej Pszczoły 2021, który obędzie się 26 czerwca 2021 roku w siedzibie Fundacji w Krzywogońcu.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca 2021 r.

Strona konkursu