Skip to main content

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza pn. „Lirycznie na Kaszubach” im. Wacława Pomorskiego

Opis

10.04.2024

Organizatorzy
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Zwykłe Klub Literacki „WERS” w Bytowie, Bibliotekę Miejską w Bytowie oraz Bytowskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

• kategoria I – wiersze napisane w języku polskim,
• kategoria II – wiersze napisane w języku kaszubskim.

W każdej kategorii można zgłosić jeden wiersz o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać pocztą.

Wiersze oceni jury złożone z literaturoznawców z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Termin
Prace należy dostarczyć do 18 czerwca 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, statuetki i dyplomy. Pula nagród wynosi 4.000 zł.

Regulamin konkursu