IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Opublikowano 2022-07-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Służewski Dom Kultury w Warszawie.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesłać od 1 do 3 wierszy. Tematyka i forma utworów mogą być dowolne.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać na adres Służewskiego Domu Kultury.

Wiersze oceni jury w składzie: Ernest Bryll, Sylwia Chutnik, Michał Zabłocki.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Wiersze można przesyłać do 12 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
• I miejsce: 3.000 zł
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.000 zł

Strona konkursu