IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Janusza Kawałki

Opublikowano 2021-09-20

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Rejowcu, Chełmskie Wydawnictwo TAWA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać 5 wierszy posiadających cechy wiersza klasycznego. Wyróżnikami wiersza klasycznego są regularna, stroficzna budowa, określone metrum, rymy, brak lub niewielka ilość neologizmów, szyk przestawny.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą.

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę Białego Kruka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł.

Jury może przyznać również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 800 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2021 r.

Strona konkursu