IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY"

Opublikowano 2021-01-25

Opis

Organizatorzy 
Konkurs jest organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie Stowarzyszenie Salon Literacki we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. 

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze. Tematyka dowolna. Mile widziane będą utwory nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace należy przesyłać listownie oraz dodatkowo mailem.

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne o łącznej wartości 5.000 zł.
Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką Kresów i pogranicza wschodniego.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2021 r.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.