Skip to main content

IV Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Opis

25.06.2024

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach oraz Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie
Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu literackiego „Pociąg do Literatury. Festiwal Herlinga-Grudzińskiego”. Festiwal odbędzie się w dniach 6-22 września 2024 w Kielcach.

 Dlaczego wybraliśmy opowiadanie na działanie konkursowe? Chcemy przypomnieć czytelnikom, że Herling – Grudziński był nie tylko autorem „Innego świata” czy „Dziennika pisanego nocą”, ale też wybitnym twórcą opowiadań. Niezwykłych utworów, metafizycznych, w których dotykał tajemnicy ludzkiego przemijania i cierpienia, pamięci, sztuki.

W tym roku hasłem przewodnim konkursu są „Granice”.

Każdy uczestnik może przesłać jedno opowiadanie, nawiązujące do hasła przewodniego. Objętość tekstu nie może przekraczać 7 stron. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 21 lipca 2024 r. 

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł. Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

Strona konkursu