Skip to main content

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Grossa

Opis

20.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości literackiej gorzowianina Jana Grossa – cenionego autora, fraszkopisarza, zasłużonego działacza kultury, członka Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Na konkurs należy przesłać zestaw 8 fraszek o tematyce obyczajowej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
• I nagroda – 1.000 zł
• II nagroda – 700 zł
• III nagroda – 500 zł

Strona konkursu