IV edycja Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej

Opublikowano 2022-08-01

Opis

Organizator 
Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Haiku.

Zasady konkursu w skrócie

Do Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości, opublikowane po raz pierwszy w 2021 roku drukiem lub w formie elektronicznej na stronach magazynów internetowych, nagrodzone lub wyróżnione w konkursach  krajowych i zagranicznych, z wyłączeniem blogów autorskich i mediów społecznościowych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie Polskiego Stowarzyszenia Haiku.

Haiku oceniać będzie Kapituła Nagrody w składzie:  Agnieszka Żuławska–Umeda (przewodnicząca), Lidia Rozmus i Marta Chociłowska (członkinie). Sekretarzem Kapituły jest Inesa Kruszka.

Nagroda
Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
a/ haiku opublikowane w języku polskim,
b/ haiku opublikowane w języku angielskim.

Nagrodę stanowią: list gratulacyjny, statuetka i nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 30 września 2022 r.

Strona konkursu