III Turniej Jednego Wiersza im. Miśka z Męcińskiej

Opublikowano 2020-08-31

Opis

Organizator
Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie Salon Literacki. Nagrody funduje Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Turniej odbędzie się 19 września 2020 r. w  Bistro Chono Lulu w Warszawie przy ul. Mińskiej 25). Początek turnieju o godz. 14.00. (zapisy od godz. 13.30).

Uczestnicy mogą prezentować wyłącznie wiersze własnego autorstwa. Utwory nie mogą być wcześniej nagradzane w konkursach literackich ani drukowane w czasopismach literackich, książkach i w Internecie.

Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych utworów, ale zależy nam na szczególnie na tekstach promujących pozytywny stosunek do życia, charakterystyczną dla prawobrzeżnej Warszawy swojskość oraz tolerancję. Mile widziane będą również teksty związane z Pragą Południe.

Czas prezentacji nie może przekraczać 2 minut.

Nagrody
Pula nagród wynosi 2.000 zł. 
Zwycięzca, oprócz nagrody finansowej, otrzyma oryginalną statuetkę – dzieło artystki Joanny Bylickiej.

Regulamin konkursu