III Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylecę do was na skrzydłach marzeń”

Opublikowano 2020-07-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Tytuł konkursu został zaczerpnięty z wiersza Wandy Chotomskiej, który poetka ofiarowała Książnicy Płockiej w roku jubileuszu 80-lecia działalności instytucji. Chcemy, by stał się inspiracją dla amatorów i profesjonalistów, którzy, tak jak patronka konkursu, za cel stawiają sobie twórczość dla dzieci, która pobudzać będzie ich wyobraźnię, nieść radość, dowcipnie, ale z wielkim szacunkiem dla języka polskiego opowiadać świat, bawić się słowem i wielością znaczeń. 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy dla dzieci, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Tematyka wierszy może być dowolna.

Prace można przesyłać pocztą lub mailem (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 września 2020 r.

Strona konkursu