Skip to main content

III Ogólnopolski Konkurs Poetycki w Stylu Norwidowskim TRADYCJA

Opis

5.09.2023

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, Stowarzyszenie Lubelski Plastyk oraz Rada Rodziców przy PLSP im. C. K. Norwida w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

W tym roku tematem konkursu jest „Tradycja”.

Każdy uczestnik może zgłosić jeden wiersz w stylu norwidowskim.

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Pracę należy przesłać pocztą oraz dodatkowo mailem. 

Termin
Termin nadsyłania prac mija 17 listopada 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne, książki oraz dyplomy.

I nagroda – 500 zł
II nagroda – 300 zł
III nagroda – 200 zł

Strona konkursu