III Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Miecz Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej

Opublikowano 2017-08-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Burmistrz Miasta Działdowa oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać trzy utwory poetyckie. Tematyka dwóch wierszy w zestawie może być dowolna, trzeci powinien dotyczyć Działdowa.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w 4 egzemplarzach należy przesyłać pocztą. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe. Wybrane wiersze zostaną opublikowane w pokonkursowym zbiorze poezji.