III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zygmunta Krukowskiego

Opublikowano 2017-02-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Rudzie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy o dowolnej tematyce.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać emailem oraz pocztą.

Nagrody
I miejsce: 900 zł
II miejsce: 400 zł
III miejsce: 200 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2017-04-30