III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Zbigniewa Jerzyny

Opublikowano 2018-07-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Służewski Dom Kultury w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: poetyckiej i recytatorskiej.

• Konkurs poetycki
Na konkurs należy przesłać od 1 do 3 wierszy. Tematyka i forma utworów mogą być dowolne.

Wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Prace konkursowe oceni Jury w składzie: Sylwia Chutnik, Jerzy Sosnowski, Ernest Bryll .

• Konkurs recytatorski
Warunkiem udziału w konkursie recytatorskim jest nadesłanie krótkiego filmu z recytacją dowolnego wiersza Zbigniewa Jerzyny.

Zgłoszenie należy przesłać mailem.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-15