III Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Janusza Kawałki

Opublikowano 2020-09-02

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Rejowcu, Chełmskie Wydawnictwo TAWA oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać 5 wierszy klasycznych.

Wyróżnikami wiersza klasycznego są regularna, stroficzna budowa, określone metrum, rymy, brak lub niewielka ilość neologizmów, szyk przestawny itp.

Utwory zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane w książkach ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma statuetkę Białego Kruka oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł.

Jury może przyznać również dwa wyróżnienia, każde w wysokości 700 zł.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2020 r.

Strona konkursu