III Ogólnopolski Konkurs na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy”

Opublikowano 2021-01-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy pełnoletni autorzy, niezależnie od dotychczasowego dorobku literackiego.

Opis
Na konkurs należy przesyłać projekty książek literackich. Zgłoszenia są przyjmowane w dwóch kategoriach: 

• Liryka – należy przesłać gotową propozycję tomu poetyckiego zawierającego maksymalnie 50 wierszy.

• Epika – należy przesłać gotową propozycję zbioru opowiadań lub powieści o objętości do 360.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięskie książki zostaną wydane w serii Biblioteka Literacka Kwartalnika „Nowy Napis”. Autorzy otrzymają honoraria w wysokości 5.000 zł (nagrody główne) i 3.000 zł (wyróżnienia).

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 kwietnia 2021 r.

Strona konkursu