III konkurs poetycki o Nagrodę im. Krystyny i Czesława Bednarczyków

Opublikowano 2018-06-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są oddział krakowski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Opis 

Zgodnie z wolą śp. Krystyny Bednarczykowej zapisaną w Jej testamencie, Nagroda Poetycka im. Krystyny i Czesława Bednarczyków przyznawana jest Autorowi wybitnego zbioru wierszy, bliskiego ideom i myślom przewodnim działalności kulturalnej londyńskiej Oficyny Poetów i Malarzy. Wskazać tu należy przede wszystkim wysoki poziom artystyczny dzieł – niezależnie od założeń światopoglądowych i orientacji politycznej Autora – oraz wartości egzystencjalne i etyczne, wrażliwość na tajemnicę ludzkiego istnienia, diagnozy sytuacji artystów we współczesnym nam świecie, szeroko pojmowane korespondencje sztuki słowa i sztuki obrazu, konfrontacje kultur jako temat poetyckiej refleksji.

Do grona laureatów Nagrody należą: Urszula Kozioł, Krzysztof Lisowski i Łukasz Nicpan.

W tym roku wyróżnienie przyznawane będzie za zbiór wierszy wydany w latach 2016–2017.

Prawo zgłaszania kandydatur mają: instytucje kulturalne, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze oraz krytycy literaccy.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-09-30