II Wolbromska Jesień Poetycka

Opublikowano 2020-08-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Wolbromiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs od jednego do trzech niepublikowanych dotąd wierszy, nawiązujących do hasła „Piękna nasza Polska cała. Wspomnienia z podróży”.

Prace można przesyłać pocztą tradycyjną lub mailem (szczegóły w regulaminie).

Wiersze będą oceniane w dwóch kategoriach: regionalnej (mile widziane utwory dotyczące województwa małopolskiego) oraz ogólnopolskiej.

Nagrody
W obu kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym część ufundowana przez Ministra Infrastruktury. 

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane w almanachu pokonkursowym, który otrzymają nagrodzeni, a także opublikowane na stronie Domu Kultury w Wolbromiu oraz w „Wieściach Wolbromskich”. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 24 września 2020 r.

Strona konkursu