II Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Pabla Nerudy

Opublikowano 2019-08-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Kultury AFRONT.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze niepublikowane w wydawnictwach zwartych (książki, czasopisma) i nienagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów może być dowolna.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły tutaj).

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Nagrody
• I miejsce: 500 zł
• dwa wyróżnienia po 200 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-09-15