II Ogólnopolski Konkurs Poezji dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej „Przylecę do was na skrzydłach marzeń”

Opublikowano 2019-05-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis

Tytuł konkursu został zaczerpnięty z wiersza Wandy Chotomskiej, który poetka ofiarowała Książnicy Płockiej w roku jubileuszu 80-lecia działalności instytucji. Chcemy, by stał się inspiracją dla amatorów i profesjonalistów, którzy, tak jak patronka konkursu, za cel stawiają sobie twórczość dla dzieci, która pobudzać będzie ich wyobraźnię, nieść radość, dowcipnie, ale z wielkim szacunkiem dla języka polskiego opowiadać świat, bawić się słowem i wielością znaczeń.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych) oraz nienagrodzonych w innych konkursach.

Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów, warunkiem jest jednak, by były to wiersze dla dzieci.

Prace należy przesyłać pocztą na adres Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-01