II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wielorzecze”

Opublikowano 2018-03-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Alternatywni” z siedzibą w Elblągu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 15 lat.

Opis 

Zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Wielorzecze”, który stanowi element realizowanego przez Stowarzyszenie „Alternatywni” Festiwalu Literatury pod tą samą nazwą. W tym roku w Elblągu organizujemy już szóstą edycję w dniach 21-24 września 2018. Zachęcamy zarówno do udziału w konkursie, jak i całym Festiwalu.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych ani nagradzane i wyróżniane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach: młodzież (15-19 lat), dorośli oraz poeci regionu (autorzy z Warmii, Żuław, Powiśla).

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 6.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-15