II Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Wielki Iluminator”

Opublikowano 2017-07-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Salon Literacki.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN.

Opis
Każdy autor może zgłosić do konkursu jeden zestaw 3 wierszy.

Utwory nie mogą być publikowane ani nagradzane w innych konkursach do 30 września 2017 r.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Prace oceni jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek, Dorota Ryst, Krzysztof Hoffmann, Sławomir Płatek.
Obecność finalistów na festiwalu Fala Poprzeczna (20-21.10.2017) w Gdańsku i osobiste odczytanie wierszy są warunkiem otrzymania nagród.

Nagrody 
Laureaci otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 3.000 zł.