II Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Opublikowano 2022-05-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek i profesję.

Zasady konkursu w skrócie
Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu literackiego Pociąg do Literatury. II Herling-Grudziński Festiwal, który odbędzie się w tym roku Kielcach w dniach 2-6 września.

Dlaczego wybraliśmy opowiadanie na działanie konkursowe? Chcemy tym samym przypomnieć czytelnikom, że Herling-Grudziński był nie tylko autorem „Innego świata”, ale też wybitnym twórcą opowiadań. Utworów niezwykłych, metafizycznych, w których dotykał tajemnicy ludzkiego przemijania i cierpienia, pamięci, sztuki.

Hasłem przewodnim konkursu jest „Most”.

Każdy uczestnik może przesłać jedno opowiadanie, nawiązujące do hasła przewodniego. Objętość tekstu nie może przekraczać 7 stron. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany w innych konkursach.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 lipca 2022 r. 

Nagrody
Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5.000 zł. Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

Strona konkursu