II ogólnopolski konkurs na opowiadanie fantastycznonaukowe

Opublikowano 2021-03-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs należy przesłać jedno opowiadanie utrzymane w konwencji fantastyki naukowej. 

Objętość tekstu nie może przekraczać 20 tys. znaków ze spacjami.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Prace należy przesyłać mailem. 

Nagrody
• I miejsce: publikacja opowiadania na stronie Organizatora, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
• II miejsce: publikacja opowiadania na stronie Organizatora, dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 300 zł
• III miejsce: dyplom oraz nagroda pieniężna w wysokości 200 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2021 r. 

Strona konkursu