Skip to main content

II Ogólnopolski Konkurs na Książkę Poetycką FONT

Opis

18.06.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Otwartych Na Twórczość (akronim FONT).

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 21 lipca 2024 przesłać 20 wierszy na adres fundacja.font@gmail.com (szczegóły w regulaminie).

Tematyka utworów może być dowolna.

Jury wybierze najlepsze zestawy. Każdy z nominowanych autorów będzie zobowiązany przesłać kolejne 20 wierszy.

Jury: Rafał Różewicz (przewodniczący), Tomasz Fijałkowski (laureat po debiucie), Łucja Dudzińska (organizator).

Opłata za udział w konkursie wynosi 50 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 lipca 2024 r.

Nagroda
Nagrodą jest wydanie książki poetyckiej w nakładzie 200 egz.

Wydarzenie na Facebooku

Regulamin konkursu